xFaktury 2.x

Zpět na projekty

Stáhnout aplikaci

21. 3. 2012  xFaktury v. 2.3 (xlsm, 280 kB)
14. 12. 2011  xFaktury v. 2.2 (xlsm, 250 kB)
15. 7. 2011  xFaktury v. 2.1 (xlsm, 220 kB)    xFaktury v. 2.1 (zip, 203 kB)
28. 4. 2011  xFaktury v. 2.0 (xlsm, 207 kB)    xFaktury v. 2.0 (zip, 200 kB)

Přehled novinek ve verzi 2.3

 • Filtrování vystavených faktur  Přidáno filtrování záznamů na listu vystavených faktur.
 • Barevné odlišení výstavených faktur  V přehledu vystavených faktur jsou barevně odlišeny neuhrazené, částečně uhrazené a zcela uhrazené faktury.
 • Přidán Přehled podle odběratelů  Nový list obsahuje přehled odběratelů a jejich fakturované sumy.
 • Byla aktualizována nápověda

Přehled novinek ve verzi 2.2

 • Přijaté faktury  Přidán list FakturyPřijaté, kde uživatel může vytvářet, editovat a mazat přijaté faktury. Přehled přijatých faktur lze také vytisknout.
 • Kontaktní adresa  K odběratelů byl přidán nový údaj Kontaktní adresa, který si uživatel může u jednotlivých odběratelů editovat.
 • NÁPOVĚDA  Nově je dostupná nápověda.

Přehled novinek ve verzi 2.1

 • Export faktury do PDF  Uživatel může uložit fakturu do formátu PDF.
 • Částečná úhrada faktury  Lze uhradit pouze část faktury. Aplikace eviduje datum poslední úhrady a kumulovanou hodnotu uhrazených částek.

Přehled novinek ve verzi 2.0

 • Více agend faktur  Uživatel může vytvořit více agend faktur, například pro různé dodavatele, účetní období. Přímo v aplikaci se mezi nimi může přepínat.
 • Import dat  Uživatel může při vytváření nové agendy importovat údaje o dodavateli a odběratelích z jiné agendy. Pokud dříve využíval verzi xFaktury 1.x, lze importovat data o odběratelích a fakturách vytvořených v této starší aplikaci.
 • Nové nepovinné položky na faktuře  Do šablony faktury byly přidány nové nepovinné údaje: www dodavatele, telefon a mobilní telefon.

Technické požadavky a parametry

Aplikace xFaktury je vytvořena v MS Excel 2007 a využívá makra jazyku VBA a ActiveX prvky. Aplikaci lze spustit i v novější verzi office MS Excel 2010.

Při spouštění aplikace je třeba povolit makra.

Všechny listy v sešitu jsou uzamčeny, aby byl zajištěn správný chod aplikace.

Nastavení aplikace

Na záložce Nastavení nadefinujete agendy faktur a základní údaje potřebné pro jejich tvorbu.

Pomocí tlačítka ZALOŽIT NOVÁ DATA vytvoříte novou agendu faktur. Tlačítkem NAČÍST JINÁ DATA se do aplikace načtou data z vámi zvolené agendy.

Nastavení aplikace

Údaje o dodavateli a další nastavení editujete pomocí tlačítka ZMĚNIT ÚDAJE.

Nastavení aplikace

Správa faktur

Na záložce Přidat fakturu můžete provádět následující operace s fakturami:

 • vytvořit novou fakturu: Pomocí tlačítka Nová faktura vytvoříte zvolený typ faktury. Aplikace automaticky doplní číslo faktury, údaje o dodavateli, datum vystavení a splatnosti.
 • vytvořit novou fakturu na základě již existující faktury: Pomocí tlačítka Vytvořit kopii aplikace vygeneruje novou fakturu na základě zvolené existující faktury. Přitom určí nové číslo faktury, datum vystavení změní na aktuální a na jeho základě stanoví datum splatnosti.
 • smazat fakturu: Tlačítkem Smazat fakturu odstraníte zvolenou fakturu. Veškerá data o faktuře jsou nenávratně smazána.
 • tisknout fakturu: Pomocí tlačítka Tisknout fakturu zobrazíte náhled aktuální faktury, kterou můžete vytisknout.
 • zobrazit fakturu: Kliknutím na libovolnou položku v Přehledu vystavených faktur načtete tuto zvolenou fakturu do formuláře a zobrazíte tak její data. Fakturu tak můžete vytisknout, odstranit nebo vytvořit její kopii.

Vytvořit je možné dva typy faktur:

 • Faktura za služby je určená pro fakturování různých činností a služeb. Jednotlivé položky neobsahují jednotky ani jednotkovou cenu.
 • Faktura jednotková umožňuje fakturovat položky na základě množství a jednotkové ceny.

Faktura za službu

Ke každé faktuře je možné zvolit již nadefinovaného odběratele nebo přidat nového.Volba odběratele

Editace údajů fakturyDále je možné změnit automaticky vygenerované údaje na faktuře: číslo faktury, variabilní a konstantní symbol, datum vystavení a datum splatnosti, způsob platby.

Pomocí formuláře Položky faktury můžete přidat k faktuře položky: jednotkové nebo za službu podle zvoleného typu faktury.Editace položek faktury

Přehled faktur

Na záložce Přehled faktur je zobrazen seznam všech vystavených faktur. Přehled vystavených faktur

Zde můžete

 • zadat datum úhrady: Pomocí tlačítka Uhradit můžete u označených faktur nastavit požadovaný datum úhrady.
 • vytisknout přehled: Tlačítkem Tisknout zobrazíte náhled přehledu, který můžete následně vytisknout.

Statistiky

Záložka Souhrny poskytuje souhrnné statistické informace o vystavených fakturách:

 • počty a objemy vystavených faktur v jednotlivých měsících účetního roku
 • počty a objemy uhrazených faktur v jednotlivých měsících účetního roku
 • počty a objemy vystavených faktur v jednotlivých měsících pro zvoleného odběratele
 • počty a objemy uhrazených faktur v jednotlivých měsících pro zvoleného odběratele
 • počty faktur uhrazených po splatnosti v jednotlivých měsících pro zvoleného odběratele
 • souhrnné počty dní po splatnosti pro zvoleného odběratele

Statistiky faktur
e-mail: Linda.Mrazkova@ToBudeteCubr.net
telefon: +420 774 139 234