ZKUŠENOSTI

DALŠÍ ZÁKAZNÍCI

 • vývoj databáze v MS Access pro evidenci uchazečů o zaměstnání
 • návrh a vývoj šablony pro docházku zaměstnanců v MS Excel a zpracování dat z těchto docházek
 • vývoj aplikace v MS Excel pro kalkulaci plastových výrobků
 • automatická tvorba prezentace PowerPoint na základě dat v MS Excel
 • návrh a vývoj databáze v MS Access pro evidenci majetku půjčovaného zaměstnancům

DANTEM

 • vývoj aplikací v MS Excel 2003, 2007: hromadné zpracování souborů xls, evidence majetku a další
 • tvorba šablon
 • tvorba doplňků do Excelu

VIA LONGA

 • vytvoření reportu v MS Excel, který uživateli umožňuje shromažďovat informace o nájmech nemovitostí, poskytuje podklady pro odhad nájmu zvoleného typu nemovitosti

PAGEUP

 • návrh a tvorba reportů v reportovacím prostředí BIRT nebo OpenOffice Calc
 • tvorba šablon v OpenOffice
 • analýza dat

ZONES

 • vývoj aplikace v MS Excel, která zajišťuje aktualizaci dat z ceníků, jejich zpracování, export a odeslání souborů mailem na zadanou adresu

ABBOTT LABORATORIES

 • návrh struktury reportů a jejich designu v MS Excel
 • tvorba dynamických reportů v MS Excel pomocí VBA

ACTAVIS CZ

 • návrh a tvorba dynamických reportů v MS Excel

ATT SPORT

 • vývoj aplikace v MS Excel pro generování hracích plánů pro tenisové soutěže, moduly pro zpracování dat, jejich export

BENEFICIAL FINANCE

 • tvorba ad-hoc reportů a maker ve statistickém nástroji SAS
 • tvorba a údržba pravidelných reportů v prostředí SAS nebo VBA včetně grafických úprav
 • automatizace generování reportů
 • návrh struktury dokumentace k reportům a její tvorba
 • tvorba interní databázové aplikace v MS Access

T-MOBILE

 • sběr dat, jejich třídění a kompletace
 • vytvoření evidence majetku oddělení v MS Excel s využitím VBA

EFIN

 • aktualizace, oprava databází FoxPro, analýza dat

JS A PARTNER

 • návrh a tvorba reportů a formulářů ve Visual FoxPro 5
 • tvorba technických dokumentaci i uživatelských nápověd

STUDIA

1994 - 1998: Obchodní akademie v Děčíně

1998 - 2001: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor Softwarové inženýrství v ekonomii, bakalářské studium

2002 - 2006: ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor Tvorba software, magisterké studium

e-mail: Linda.Mrazkova@ToBudeteCubr.net
telefon: +420 774 139 234