NABÍZÍM

MS EXCEL

 • provádím návrh struktury a designu reportů, různých evidencí či šablon, tvořím a testuji tyto dokumenty
 • navrhuji a implementuji grafické zobrazení dat - názorné a čitelné grafy
 • zajišťuji import a export dat
 • vyvíjím uživatelské aplikace, které budou využívat maker VBA

MS WORD

 • tvořím šablony dokumentů, formuláře
 • navrhuji a provádím automatizaci dokumentů, tj. často opakované úkony s dokumentem se budou provádět samy

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

1) analýza požadavků a návrh řešení

 • seznámíte mě s problémem, který chcete vyřešit:
  • co od aplikace očekáváte, k čemu má sloužit, kdo ji bude používat, apod.
  • společně analyzujeme případnou návaznost aplikace (reportu) na další firemní aplikace nebo procesy (např. z důvodu exportu dat)

2) časový odhad a kalkulace ceny

 • na základě navrženého řešení vypracuji časový odhad práce a stanovím časový horizont pro její dokončení
 • na základě charakteru projektu, ale především na základě dohody s jeho zadavatelem, je možné volit ze dvou způsobů stanovení odměny za práci:
  • kalkulace celkové ceny - Upřednostňuji v případě, že se jedná o jednorázovou spolupráci, krátkodobý úkol, u něhož není předpoklad, že se bude rozšiřovat nebo v průběhu vývoje výrazně měnit. Může jít např. o vytvoření určité evidence či šablony dokumentu. Po schválení řešení a navržené ceny zadavatelem fakturuji dohodnutou zálohu, většinou 20 % celkové ceny. Zbývající částku fakturuji po předání vyhotovené aplikace, jejím otestování zákazníkem a schválení.
  • hodinová sazba - Upřednostňuji pokud se jedná o rozsáhlejší projekt, kdy se předpokládá rozšiřování zadání, jeho změny v průběhu vývoje, dále v případě dlouhodobé spolupráce. Na základě evidence odpracovaných hodin fakturuji měsíčně příslušné částky.

3) vývoj aplikace

 • aplikace je vyvíjena v součinnosti se zadavatelem, projekt průběžně dodávám zadavateli, konzultuji případné nejasnosti, zákazník může ihned reagovat a navrhovat různé změny, vzniklé problémy tak mohu řešit ihned a vývoj aplikace se neubírá špatným směrem
 • napíši technickou dokumentaci a uživatelskou nápovědu k aplikaci
e-mail: Linda.Mrazkova@ToBudeteCubr.net
telefon: +420 774 139 234