PROJEKTY

xFaktury v. 2.x

Nová verze aplikace xFaktury je určena uživatelům Excelu 2007/2010 (32bit).

Aplikace byla rozšířena zejména o tyto funkce:

 • více agend faktur a snadné přepínání mezi nimi: Uživatel může nadefinovat více agend faktur, například pro více dodavatelů.
 • importy dat: Uživatel může importovat data o odběratelích a dodavateli z jiné agendy faktur nebo ze starší verze xFaktur 1.x
 • nové údaje na faktuře

Aplikace xFaktury v. 2.1 obsahuje tyto nové funkce:

 • Export do PDF Uživatel může exportovat fakturu do formátu PDF.
 • Částečné úhrady U faktury lze zadat pouze částečnou úhradu.

Aplikace xFaktury v. 2.2 obsahuje navíc:

 • Přehled přijatých faktur Uživatel může vytvářet a editovat seznam přijatých faktur.

Nejnovější verze aplikace xFaktury v. 2.3 je rozšířena o následující funkce:

 • Filtrování vystavených faktur  Přidáno filtrování záznamů na listu vystavených faktur.
 • Barevné odlišení výstavených faktur  V přehledu vystavených faktur jsou barevně odlišeny neuhrazené, částečně uhrazené a zcela uhrazené faktury.
 • Přehled podle odběratelů  Nový list obsahuje přehled odběratelů a jejich fakturované sumy.

Detailní informace

Zdarma ke stažení

21. 3. 2012  xFaktury v. 2.3 (xlsm, 280 kB)
14. 12. 2011  xFaktury v. 2.2 (xlsm, 250 kB)
15. 7. 2011  xFaktury v. 2.1 (xlsm, 220 kB)    xFaktury v. 2.1 (zip, 203 kB)
28. 4. 2011  xFaktury v. 2.0 (xlsm, 207 kB)    xFaktury v. 2.0 (zip, 200 kB)

xFaktury v. 1.x

Aplikace xFaktury umožňuje snadnou a rychlou tvorbu faktur. Evidence faktur je vytvořena v aplikaci MS Excel 2003. Avšak spustit ji lze ve verzích MS Excel 2003 i MS Excel 2007.

Aplikace je přizpůsobena potřebám drobných živnostníků, kteří

 • nejsou plátcem DPH
 • uplatňují výdaje procentem z příjmů a tedy nepotřebují vést daňovou evidenci: Aplikace slouží především k vytvoření a tisku faktury.
 • fakturují spíše služby než zboží: Aplikace neobsahuje ceník.
 • vytvářejí faktury s podobným obsahem: Novou fakturu je možné vytvořit pouhými dvěma kliknutími.

Detailní informace

Zdarma ke stažení

11. 5. 2010  xFaktury v. 1.0 (xls, 440 kB)    xFaktury v. 1.0 (zip, 240 kB)
20. 1. 2011  xFaktury v. 1.1 (xls, 450 kB)    xFaktury v. 1.1 (zip, 250 kB)

xTimio v. 1.0

Aplikace xTimio slouží k evidenci časů strávených na různých činnostech. Uspořádání aplikace umožňuje editovat časy pro různé zákazníky a přiřadit je různým projektům. Údaje mohou být podkladem pro fakturování, neboť lze každému zákazníku definovat hodinovou sazbu. Aplikace je tedy vhodná například pro

 • vývojáře, grafické designéry
 • projektanty
 • překladatele, redaktory, spisovatele
 • konzultanty

Aplikace je vytvořena v MS Excel 2003, lze ji spustit i v MS Excel 2007 a 2010.

Detailní informace

Zdarma ke stažení

10. 5. 2011  xTimio 2.0 (xls, 305 kB)    xTimio 1.0 (zip, 103 kB)

Uvítám jakékoliv připomínky, náměty či dotazy k aplikacím. Po domluvě je možné provést úpravu aplikace podle Vašich požadavků.

e-mail: Linda.Mrazkova@ToBudeteCubr.net
telefon: +420 774 139 234